Forgerock Identity Cloud Migratie Analyse

Inleiding

ForgeRock Identity Cloud combineert Access Management, Identity Management en Directory Services in één oplossing.

Booleans heeft al ervaring met vele Identity Cloud migratieprojecten in de afgelopen jaren. Om die reden heeft Booleans een fixed-price aanbod ontwikkeld voor het analyseren van uw huidige on-premise situatie en deze in kaart te brengen op basis van de Identity Cloud-functionaliteit. De uitkomst van dit aanbod levert een visie en een strategie om over te stappen op de Identity Cloud-oplossing en geeft inzicht in waar de hiaten en uitdagingen liggen.

Wij geloven dat dit aanbod waardevol is voor alle organisaties die de on-premise versie van ForgeRock gebruiken om te onderzoeken welke inspanningen nodig zijn om te migreren naar de cloudversie.

Voordelen van een migratie naar Identity Cloud

  • Verlagen van Operationele kosten
  • Beschikbaarheid van 99,99%
  • Verhogen van de performance van de applicatie
  • Onbedoeld verlies van gegevens voorkomen
  • Hogere beveiligingsniveaus bieden
  • Zorgen voor hogere niveaus van bedrijfscontinuïteit en disaster recovery
  • Zeer gemakkelijk op- en afschalen wanneer dat nodig is
  • Organisaties in lijn brengen met een cloud-first strategie
  • Access Management, Identity Management en Directory Services combineren in één oplossing
  • 3 afzonderlijke, afgescheiden omgevingen bieden

Booleans Identity Cloud-analyse

Booleans heeft een effectieve/unieke manier om ForgeRock Identity Cloud-migratieprojecten te benaderen en streeft ernaar alle details te documenteren in een analysedocument, zodat organisaties een duidelijk inzicht krijgen in welke kansen, afhankelijkheden en uitdagingen er in het verschiet liggen wanneer ze besluiten over te stappen op Identity Cloud.

De volgende acties maken deel uit van de Booleans Identity Cloud-analyse:

  • Vastleggen van details van bestaande setup (code base/configuratie + aanpassingen/architectuur/integraties + interacties applicatielandschap)
  • Analyse van bestaande functionaliteit en mappen op Identity Cloud
  • Verstrekken van gedetailleerde documentatie van het bovenstaande en het migratiepad
  • Presentatie en uitleg van de bevindingen met belanghebbenden aan de klantzijde
  • Definiëren van inspanningen en kostenindicaties voor de migratie
  • Uitvoering van het migratieproject indien gewenst

Neem contact op

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen heeft over onze digitale beveiligingsdiensten. Wij helpen u graag!