Privacybeleid

Booleans B.V. respecteert de privacy van zijn websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid opgesteld en geïmplementeerd. Deze geeft volledige transparantie aan onze klanten over het verwerken van persoonsgegevens, het doel of de doelen hiervan en de mogelijkheden om zo goed mogelijk te voldoen aan uw wettelijke rechten.

Wanneer u aanvullende informatie nodig heeft over de bewaking van persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wij zullen geen niet geanonimiseerde analysetools plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet, zonder dat u onze cookies accepteert.
Wanneer u vaker onze website bezoekt accepteert u onze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website een andere manier hebben voorzien om cookies te accepteren.

Ons huidige privacybeleid is de enige versie die geldig is wanneer u onze website bezoekt tot deze vervangen wordt door een nieuwe versie die online wordt gezet.

Artikel 1 – Definities

 1. Website www.booleans.com (hierna genoemd ‘Website’)
 2. Deels verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens (hierna genoemd: ‘de beheerder’): Booleans B.V., gevestigd op De Corridor 5, 3621 ZA  Breukelen, Nederland. Nummer Kamer van Koophandel: 71034218.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot de website en het gebruik hiervan is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de informatie op de website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of promotionele doelen of het uitbrengen van offertes, in het bijzonder elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, reacties, illustraties, animaties, video’s, geluiden en alle technische applicaties die gebruikt worden om deze website te bedienen, en meer in zijn algemeenheid, alle componenten die op deze website gebruikt worden, zijn beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. Alle reproducties, herhalingen, gebruik of aanpassingen, op welke manier dan ook, van alles of slechts een deel, inclusief technische applicaties, zijn verboden zonder schriftelijke toestemming van de beheerder. Wanneer de beheerder niet gelijk actie onderneemt bij misbruik, betekent dit niet dat wij hiermee akkoord gaan of afstand nemen van enig recht de misbruiker te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Om de website op een correcte manier te beheren kan de beheerder te allen tijde:

 • De toegang weigeren, onderbreken of opschorten voor een specifieke bezoekersgroep
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met (inter)nationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette

De website tijdelijk niet beschikbaar stellen om updates uit te voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 1. De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, moeilijkheden of onderbrekeningen in het fuctioneren van de website of zijn functionaliteiten. U bent zelf verantwoordelijk hoe u toegang zoekt met onze website. U dient alle benodigde stappen te ondernemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen aanvallen op het internet. U bent tevens verantwoordelijk voor welke websites uw bezoekt en naar welke informatie u op zoek bent.
 2. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige gerechtelijke procedures die tegen u worden gevoerd:
 • Doordat u de website en diensten hebt gebruikt die toegankelijk zijn via internet
 • Voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor beschadigingen die kunnen ontstaan aan uw apparatuur of die van derden doordat u onze website heeft benaderd en u onthoudt zich van elke (juridische) actie tegen de beheerder.
 • Indien de beheerder betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaruit voortvloeiende schade van u te (terug)vorderen.

  Artikel 6 – Verzamelen van gegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Booleans B.V.
  2. Persoonsgegevens betekenen in dit geval alle informatie in relatie tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (‘betrokkene’).
  3. Een identificeerbaar natuurlijk persoon is iemand die geïdentificeerd kan worden, direct of indirect, door bijvoorbeeld een naam, identificatienummer, locatie van gegevens, een online identificator of een of meerdere factoren die specifiek zijn voor deze persoon zoals fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale kenmerken.
  4. De persoonsgegevens die verzameld worden op de website worden met name gebruikt om een commerciële relatie met u aan te gaan en uw bestellingen indien relevant te verwerken. Deze worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

  Artikel 7- Uw rechten aangaande informatie

  • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht aan dataportabiliteit.
  • U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@booleans.com.
  • Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
  • Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
  • Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

  Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

  1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.
  2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de beheerder het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

  Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

  1. U ontvangt wellicht commerciele aanbiedingen van de beheerder. Wanneer u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u een mail sturen naar: info@booleans.com.
  2. Uw persoonsgegevens zullen niet oor onze partners worden gebruikt voor commerciele doeleinden.
  3. Indien u bij uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere bezoekers tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n). De beheerder is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

  Artikel 10 – Bewaren van gegevens

  De verzamelde gegevens worden gebruikt en opgeslagen voor de door de wet bepaalde duur.

  Artikel 11 – Cookies

  1. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat wordt geplaats op de harde schijf van uw elektronisch apparaat wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens zodat u herkent kan worden als bezoeker wanneer u onze website bezoekt. Dit maakt het mogelijk om informatie aan te passen aan de hand van uw wensen en hierdoor kunt u inloggen. We informeren u over het gebruik van cookies wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u de website vaker gebruikt gaat u akkoord met het gebruik, tenzij wij u op een andere manier om toestemming vragen. Uw toestemming is voor 13 maanden geldig.
  2. We gebruiken de volgende cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie en inlog cookies om hierover informatie te verzamelen.
  • Geanonimiseerde analytische coolkies: om informatie te verzamelen over de bezoeken op onze website, zoals aantallen, populaire webpagina’s en onderwerpen. Zo kunnen we onze informatie optimaliseren voor onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of welke apparatuur hiervoor gebruikt wordt.
 • We gebruiken specifiek bovenstaande cookies op onze website en geen andere cookies.
 • Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies van onze beheerder en eventuele derde partijen op uw apparatuur geinstalleerd worden.
 • Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor alle elektronische apparatuur, nodigen wij u uit on de volgende webpagina te bezoeken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post /cookies#faq
 • Artikel 12 – Aangeboden afbeeldingen en producten

  U kunt geen rechten ontlenen aan afbeeldingen die worden afgebeeld bij een van onze producten op de website.

  Artikel 13 – Toegepast recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de beheerder zijn vestigingsplaats heeft, is bij uitsluiting bevoegd indien enig geschil over deze voorwaarden mocht ontstaan, behoudens een wettelijke uitzondering.

  Artikel 14 – Contact

  Heeft u vragen, neem dan contact op met Booleans B.V. via info@booleans.com.